Planritningar

Öppna pdf-filen för att se planritningar i respektive byggnad.


Hus 1 består av 14 lägenheter i två planer.


Hus 2 består av 8 lägenheter i två planer.